Skjærtorsdag 1. april 2021

Skjærtorsdag, da Jesus innstiftet nattverden v/Kapellan Erna Rodahl

 

Skjærtorsdag, 1. april 2021

Prekentekst: Luk 22, 14-23

 

Nattverden

14 Da tiden var inne, tok Jesus plass ved bordet sammen med apostlene. 15 Og han sa til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å spise dette påskemåltidet med dere før jeg skal lide. 16 For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i Guds rike.» 17 Så tok han et beger, ba takkebønnen og sa: «Ta dette og del det mellom dere. 18 For jeg sier dere: Fra nå av skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt før Guds rike er kommet.» 19 Så tok han et brød, takket og brøt det, ga dem og sa: «Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.» 20 På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir utøst for dere.

    21 Men se: Han som forråder meg, har hånden her på bordet sammen med meg. 22 For Menneskesønnen går bort, slik det er bestemt. Men ve det mennesket som forråder ham!» 23 Da begynte de å trette om hvem av dem det kunne være som skulle gjøre dette.

 

Jesus og disiplene er sammen i Jerusalem i forbindelse med påskehøytiden. Vi er kommet til torsdag kveld og det store påskemåltidet. Etter jødisk tradisjon skulle påskelammet spises innenfor Jerusalems bymur. Stedet de er samlet er det rommet eller salen som kalles Øvresalen, på Sion høyden. Der hadde Esseerne sitt kvarter og et kloster. Esseerne var en gruppe jøder som hadde stor Messias forventning, og en regner det som sannsynlig at en stor del av de som fulgte Jesus og som ble lagt til menigheten på pinsedag, var Esseere.

Jesus og disiplene hadde forberedt  seg til måltidet, som i utgangspunkt var et tradisjonelt jødisk påskemåltid. Måltidet ble feiret etter de tradisjonelle regler for påskemåltidets orden eller seder, med usyret brød, bitre urter og 4 beger vin, der hvert av begrene innleder hver sin del av måltidet. 

I tillegg spiste de kjøttet fra påskelammet, som var et soningsofferlam som ble slaktet på tempelplassen til soning for folkets synder og minne om utferden fra Egypt og frihet fra slaveriet.

Teksten vår forteller om to beger vin: Jesus ber disiplene drikke vinen, knyttet til takksigelsen. Men det er begeret etter måltidet som knytter påskemåltidet direkte til nattverden, og drikkes etter at måltidet er spist og brødet brutt. Skal vi følge den rabbinske tradisjonen vil dette si det tredje beger vin, velsignelsens beger.

 

Lukas skriver at Jesus så fram til dette måltidet med sterk forventning.Det var ikke bare slik at dette måltidet gjennomføres, som en innarbeidet religiøs plikt på veien mot lidelse og korsfestelse. Nei, Jesus lengtet inderlig etter å dele dette avskjedsmåltidet med sine disipler. Jesus ville spise med sine venner. Han ville dele seg selv med dem og meddele dem sitt testamente.

Åpent inkluderer han alle tolv, også foræderen, i fellesskapet om brød og vin, legeme og blod. Åpent taler han ut med dem om det som venter, og han har inderlig lengtet etter å gjøre det.

 

«Dette er mitt legeme, som gis for dere. Dette begeret er den nye pakt i mitt blod, som gis for dere».

 

Jesus innstifter nattverden og opprettet den nye pakt.

 

Vi skal ikke frelses gjennom blodet til et lyteløst, årgammelt værlam. Vi skal frelses gjennom det offer Jesus gjorde for oss. Det minner han oss om, så ofte som vi spiser brødet og drikker vinen. Det siste måltidet ble det første måltidet i en ny pakt, en ny tidsalder. Kretsen rundt bordet har vokst fra tolv til millioner av venner som samles om brød og vin. Han lengter fortsatt etter å dele seg selv med oss.

Og hver gang vi mottar Jesu legeme og Jesu blod i nattverden blir vi ett med Jesu offer på korset og hans blod renser oss fra all synd.

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og kommer en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.

 

 

Dagens bønn

Herre Jesus Kristus,
du ga deg selv til soning for våre synder og innbyr oss til ditt hellige måltid.
Vi ber deg:
Foren oss med deg i brødet og vinen.

Vær oss nær selv når vi svikter,
og la oss med hele din kirke samles hos deg i ditt fullendte rike, du som med din Far og Den hellige ånd lever og råder,
èn sann Gud fra evighet og til evighet.
Amen

Bønn i en spesiell tid

Herre Jesus, takk for at du banet en ny og levende vei for oss like inn til Nådens trone, ved din død og oppstandelse. Takk Herre Jesus, for ingenting kan skille oss fra din kjærlighet. Du er med oss hver eneste dag, selv i vanskelige tider. Herre vi ber om styrke og kraft hver eneste dag. Vi ber om beskyttelse og vern, fred og glede for alle mennesker. Herre, hjelp oss til å se din velsignelse og godhet midt i en vanskelig tid. Gud vi ber, i Jesu navn!

Ta imot velsignelsen:

Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
Amen.

Riktig god påske alle sammen! Kapellan Erna Rodahl

Kontaktinformasjon for Sem menighet

Besøksadresse:
Semsenteret
Andebuveien 3
3170 Sem

 

Postadresse:
Sem menighet
Storgaten 52
3126 Tønsberg

Telefon: 33 37 47 00.
Menighetens stab har kontorer i Semsenteret 2. etasje. Det er ikke fast kontortid. Felles sentralbord for menighetene i Tønsberg på kirkekontoret i byen.

Beklager, men vi kan ikke finne din posisjon pga instillingene i nettleseren din. Du må tillate autolokasjon for å kunne benytte denne funksjonaliteten:

Se instruksjoner for din nettlester under:

Internet explorer

Internet options / Privacy / Location / klikk på "Clear sites"

Chrome

Settings / Advanced / Priacy and security / Content settings / Location -> Fjern "kirken.no" fra blokkert-lista

Firefox

Options / søk etter "location" / settings / Fjern "Kirken.no" fra blokkert

Safari

Settings for this website / Location -> "Allow"