Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:27.9.2020 - kl.11.00

Til:27.9.2020 - kl.12.00

Sted:Vear arbeidskirke

Arrangør:

Velkommen til misjonsgudstjeneste med nattverd på formiddagen! Denne søndagen blir kalt høstens påskesøndag. Gudstjenesten ledes  Kapellan Erna Rodahl og  generalsekretær  Vegard Soltveit. Sistnevnte holder dagens preken.  Offeret går til Den norske Israelsmisjon. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og årsmøte for Telemark, Vestfold og Buskerud krets av Den norske Israelsmisjon.