Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:31.5.2020 - kl.11.00

Til:31.5.2020 - kl.12.00

Sted:Sem kirke

Arrangør:

Velkommen til høytidsgudstjeneste i anledning pinsen! I gudstjenesten blir det nattverd og offer til menighetens misjonsprosjekt .  Gudstjenesten ledes av sokneprest  Dagfinn Bugge og kantor Tonny Krokengen. Sissel Gylterud bidrar på fløyte. Inntil 50 personer kan delta på gudstjenesten.