Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:2.8.2020 - kl.11.00

Til:2.8.2020 - kl.12.00

Sted:Tønsberg domkirke

Arrangør:

Høymesse. Sokneprest Jan Terje Christoffersen. Domkantor Espen Melbø. Takkoffer: Amathea / Domkirken. Nattverd.