Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:11.10.2020 - kl.11.00

Til:11.10.2020 - kl.12.00

Sted:Tønsberg domkirke

Arrangør:

Domprost Marta Botne. Bydiakon Tonie Steffensen. Dåp og Nattverd. Vi markerer Verdensdagen for psykisk helse. Årets tema er #SPØR.