Høymesse

Praktisk informasjon

Fra:24.11.2019 - kl.11.00

Til:24.11.2019 - kl.12.00

Sted:Tønsberg domkirke

Arrangør:

Høymesse. Kristi kongedag. Domprost Marta Botne. Domkantor Espen Melbø. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe.