Høytidsgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Tønsberg domkirke

Arrangør:

Allehelgensmesse. Sokneprest Jan Terje Christoffersen. Kapellan Ingulf Bø Vatnar. Bydiakon Tonie Steffensen. Domkantor Espen Melbø. Tønsberg domkor. Nattverd.