Ønsker du å være med i en sorggruppe

Når man opplever dødsfall i nære relasjoner, kan det være godt å ha noen å snakke med om det som har skjedd og reaksjonene man kjenner på.

Kirken i Klæbu og Trondheim inviterer til samtalegrupper for å bearbeide tap og sorg i nære relasjoner. Ofte er det godt å snakke med noen som står i en liknende situasjon.
Sorggruppene arrangeres som samtalegrupper i regi av kirken. Hensikten er at deltakerne skal kunne dele sin sorg og lytte til hverandre, og på den måten være til gjensidig hjelp og støtte.

Gruppene er åpne for alle, uansett verdi- og livssyn. Dersom det er grunnlag for flere grupper, samordnes de ulike gruppene, slik at man kan finne den gruppen som passer best.

  • Oppstart februar/mars 2017 (forbehold om tilstrekkelig påmelding).
  • Påmelding innen 1.februar 2017.

Ytterligere informasjon og eventuell direkte påmelding - henvendelse til:
Diakon Sølvi Rise, tlf. 469 18 327 / E-post: sr747@kirken.no

Vedlagt skjema for skriftlig påmelding i brevs form: Sorggrupper - Påmeldingsskjema.pdf -

Se også vår nettsideartikkel "Noen å snakke med"

 

For direkte påmelding til Sorggrupper bruk dette elektroniske skjemaet. Skriv inn opplysninger i skjemaet under. Dra peker over navn på felt for nærmere opplysninger. Felter merket med (*) må fylles ut.

Påmelding til sorggrupper 2017

 

Kontaktinformasjon for Kirkelig fellesråd i Trondheim

Besøks- og leveringsadresse:
Munkegata 6,
Trondheim

Postadresse:
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Sluppen
7004 Trondheim
E-postadresse:
post.trondheim@kirken.no

Hjemmeside:https://kirken.no/trondheim

Org.nr. 976 998 298

Åpningstider:
Mand. - fred. 08.30 -15.00
Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000 åpent mand., onsd., torsd. og fred. kl. 08.30 - 14.30
og tirsd. kl. 08.30 -13.30