Lade kirkekor

Lade kirkekor øver én gang i uka i Kirkelig Aktivitetssenter.

Lade kirkekor øver i Kirkelig Aktivitetssenter på mandager fra klokken 17.00 til klokken 19.00. Nye sangere ønskes velkommen. For nærmere informasjon, kontakt organisten.

Kontaktinformasjon for Lade menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Harald Hårfagres gate 2
7041 Trondheim
og
Frostaveien 2 H
7043 Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Lade menighet
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 170

Telefonnummer:
994 36 000