Lade kirkekor

Lade kirkekor øver én gang i uka i Kirkelig Aktivitetssenter.

Lade kirkekor øver i Kirkelig Aktivitetssenter på mandager fra klokken 17.00 til klokken 19.00. Nye sangere ønskes velkommen. For nærmere informasjon, kontakt organisten.