Gudstjenester i Lade kirke

I Lade kirke er det gudstjeneste cirka tre av fire søndager i måneden.

Det døpes ofte barn i Lade kirke. Det er vi veldig glade for.

Dette betyr at gudstjenestene er preget av livlighet og feststemte deltakere. I tillegg er vi velsignet med barnekor, babysang, forsangergruppe og speidere som av og til deltar i gudstjenesten.