Trosopplæring

Alle døpte barn som er oppført i medlemsregisteret til Den norske kirke, og barn som er tilhørige* kan få diverse invitasjoner til trosopplæringsaktiviteter i posten. Alle er uansett velkommen til å delta i opplegget, uansatt kirketilhørighet.

Lade menighet driver vi noen faste aktiviteter for barn og unge. Aktivitetene strekker seg fra 0 til 18 år, og er deler av menighetens trosopplæringstilbud. Alle er velkomne til å være med! Lade menighet tilbyr følgende faste aktiviteter for barn og unge: babysang, barnekor, speideren, konfirmasjon og Ten Sing. I tillegg har vi diverse enkeltarrangementer som Lys Våken og Tårnagenter. Det er blant annet stor oppslutning om utdelingen av Min kirkebok til 4-åringer og 6-åringer på Lade.

Alle døpte og tilhørige vil bli invitert til gudstjeneste for å motta sin kirkebok. Følg linkene under for å få mer informasjon om de enkelte.

* Barn som ikke er døpt, men som har foreldre som er medlem av Den norske kirke, er registrert som tilhørige (ikke som medlemmer). Denne registreringskategorien er bestemt av Stortinget. Den vil bli automatisk slettet dersom barnet ikke er døpt innen det er fylt 18 år. Ta kontakt med kirkekontoret dersom dere har spørsmål om dette, eller om det er feil i registeret.