Barnegruppa BalLade

Lade barnekor har byttet navn til "Barnegruppa BalLade", men holder fortsatt til på Lade skole.

Barnegruppa øver på Lade skole i SFO-tiden (fra klokken 14.30) på torsdager. Tilbudet er for skolebarn fra 1. klasse og oppover. Det koster 200 kr per semester å være med. Koret ledes av Øyvind Arnesen. Koret deltar av og til i gudstjenesten i Lade kirke. Ta kontakt for mer informasjon. Velkommen!