Folkemøte

Kontaktutvalget på Lade inviterer til folkemøte torsdag 2. mars klokken 19.00 på Ringve museum

Kontaktutvalget på Lade inviterer til folkemøte torsdag 2. mars klokken 19.00 på Ringve museum.

Lade vokser!

  • Hva vil beboerne?
  • Hva planlegger kommunen?

Tema:

  • Trafikksikkerhet
  • Kultur, næring, idrett
  • Helse
  • Skole

Glad i bydelen? Kom på møtet, få et ord med i laget.