Vil gi verdigheten tilbake

Ofre for seksuelle overgrep har et spesielt fokus når det igjen inviteres til Messe for verdighet i Nidarosdomen, søndag 5. mars. Men også flere kan ha behov for å legge fra seg skam og gjenoppdage sin egen verdighet.

Likevel er det tanken på ofrene for seksuelle overgrep som er bakgrunnen for det som har blitt en årlig markering i domkirken.

Både i kirken og samfunnet for øvrig, er det viktig med åpenhet og fokus på seksuelle overgrep. Mange av de som bærer på slike livserfaringer, gir tilbakemeldinger om at symbolhandlingene i messen har stor betydning.

Verdighetsperler

- En fast tradisjon under Messe for verdighet, er at alle kan komme frem og motta «verdighetsperler». En kvinne jeg snakket med, fortalte at hun alltid bærer med seg denne perlen. For henne har det blitt en sterk og daglig påminnelse om egen verdighet, forteller studentprest Birte Andersen Gresseth (bildet). Studentprestene i Trondheim arrangerer Messe for verdighet sammen med Domkirken og Vår Frue menighet, Kirkens bymisjon i Trondheim, Kirkelig ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep og Landsforeningen mot seksuelle overgrep.

I tillegg til «verdighetsperlen», er det også mulig å få legge fra seg en «byrdestein» ved alteret i Nidarosdomen denne søndagen. For mange av ofrene for seksuell overgrep er det en sammenheng mellom sterk skam og lav selvfølelse, og sammen kan disse symbolhandlingene være starten på viktige prosesser i livet.

Se plakat for Messe for verdighet 5. mars 2017.

Viktig for flere

Gresseth understreker at Messe for verdighet er åpen - og kan være like viktig - for alle:

- Å delta på Messe for verdighet handler også om å vise solidaritet med de som har opplevd seksuelle overgrep. Samtidig er det jo sånn at mange bærer på livserfaringer som gir det samme behov for å legge fra seg skam og gjenfinne verdighet, sier hun.

Messen har blitt en etablert tradisjon i domkirken. Studentpresten understreker at stedsvalget ikke er tilfeldig. At et temaet løftes inn i nasjonalkatedralen har stor symbolsk betydning.

- Alt som løftes opp i Nidarosdomen, blir forsterket. Når vi legger Messe for verdighet hit, styrker vi fokus og åpenhet om seksuelle overgrep. Og når folks verdighet løftes opp, blir den opplevelsen ekstra sterk inne i den store katedralen, sier Gresseth.

- Alt forsterkes i Nidarosdomen, sier studentprest Birte Gresseth. Derfor er det viktig at Messe for verdighet holdes nettopp i katedralen - for ekstra styrket fokus, åpenhet og verdighet. (Foto: Einar Faanes)

Fortsetter med seminar

Også i år, fortsetter fokuset på ofre for seksuelle overgrep med et fagseminar, dagen etter Messe for verdighet. Denne fagdagen er rettet mot utsatte for seksuelle overgrep, pårørende til utsatte og alle som arbeider med utsatte og pårørende.

I seminaret, som arrangeres på NTNU i Trondheim, vil temaet «Traumer og hverdagsliv» ha et særskilt fokus.

Se plakat om seminaret 6. mars 2017.