Pilegrimsvandring 28. juli

Velkommen til pilegrimsvandring 28. juli mot Olavsvaka. Vandringen starter fra Lade kirke klokken 20.00.

Velkommen til pilegrimsvandring 28. juli på Olsok. Vandringen starter i Lade kirke klokken 20.00 og går videre til Lademoen kirke. Deretter går vi innom Bakke kirke og til Vår Frue kirke, før det hele ender med midnattsgudstjeneste under Olavsvaka. I hver kirke vil det være en kort liturgisk samling med tekstlesning, bønn og salmesang.