Pilegrimsvandring 28. juli

Velkommen til pilegrimsvandring 28. juli mot Olavsvaka. Vandringen starter fra Lade kirke klokken 20.00.

Velkommen til pilegrimsvandring 28. juli på Olsok. Vandringen starter i Lade kirke klokken 20.00 og går videre til Lademoen kirke. Deretter går vi innom Bakke kirke og til Vår Frue kirke, før det hele ender med midnattsgudstjeneste under Olavsvaka. I hver kirke vil det være en kort liturgisk samling med tekstlesning, bønn og salmesang.

Kontaktinformasjon for Lade menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Harald Hårfagres gate 2
7041 Trondheim
og
Frostaveien 2 H
7043 Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Lade menighet
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 170

Telefonnummer:
994 36 000