Konfirmasjon i Lade kirke

Konfirmasjon er fest - for konfirmanten, familien og for Gud. Forholdet som ble etablert med Gud i dåpen, bekreftes i kirken og konfirmanten styrkes til å fortsette på troens vei.

Konfirmasjonstiden er en av de store fellesskapsopplevelsene vi har. Konfirmanten får et møte med seg selv, sin egen tro og opplevelse sammen med jevnaldrende. Det handler om å høre til og kjenne sin egen historie fra dåpen og fram til i dag, for så å bli utfordret: ”Hvor går veien videre?”. I Lade menighet forgår mesteparten av samlingene i Kirkelig aktivitessenter og i Lade kirke, og vi ønsker å gi våre konfirmanter et levende møte med Jesus og med kirka og gi dem gode opplevelser med på veien. Vi har som mål at de unge lærer noe om troen, Bibelen og kirka.

Læring og formidling av kunnskap er en viktig del av konfirmasjonstida, men kunnskap alene er ikke er nok. Å leke sammen er også å leve sammen. I leken får konfirmantene kjenne at de lever, får opplevelser som er positive og byggende, og disse opplevelsene gjør kanskje teoritimene enklere. Konfirmantårets høydepunkt er konfirmantleiren som går over flere dager, der undervisning, lek og sosialt samvær går hånd i hånd. Konfirmanttiden handler om å tørre å stille spørsmål, men også å tørre å få svar. Det handler om kunnskap og opplevelser, men også om tradisjon, men viktigere er det tradisjonen gir: tilhørighet. Ved konfirmasjonen blir en ikke båret inn, men går inn selv. Og hver enkelt konfirmant sier gjennom sine skritt opp gjennom midtgangen: "Her vil jeg høre til.”.

Sitat

Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.

Johannes 14, 6