Menighetsrådet

Lade menighetsråd blir valgt for fire år av gangen, den nåværende perioden er fra 2015 til 2019. Ønsker du å sitte i menighetsrådet er det bare å ta kontakt!

Menighetsrådet 2015-2019:

Medlemmer:

 • Johanna Trønnes (leder)
 • Nils Victor Juul (nestleder)
 • Kristin Helset
 • Stig Meidell
 • Kristin Kjølset Johansen
 • Trude Warnes
 • Asbjørg Larsen
 • Anne Brit Breivik

Varamedlemmer:

 • Turid Meidell
 • Turid Ersfjord
 • Kate E. Nærum Brendaas
 • Gunnar Jan Flack
 • Judith Mæhre

Kontaktinformasjon for Lade menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Harald Hårfagres gate 2
7041 Trondheim
og
Frostaveien 2 H
7043 Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Lade menighet
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 170

Telefonnummer:
994 36 000