Menighetsbladet

Blad nummer 1 for 2018 er produsert. Les det først her!

Alle husstander i Bakklandet, Lade og Lademoen menigheter skal få menighetsbladet i posten tre ganger i året. Dersom du ønsker å lese det digitalt kan du laste det ned her. Har du innspill til menighetsbladet kan du sende en e-post til oss, se kontaktinformasjon under. Kom gjerne med stoff til bladet eller forslag til artikler eller annet innhold.

Menighetsbladet mangler annonsører. Ta kontakt dersom du ønsker å bli fast giver til menighetsbladet eller ønsker å annonsere i det.
Annonsepriser:
Liten annonse             - pris kr. 2500 p/å         -  ca. 57 x 24 mm.
Stor annonse              - pris kr. 5000 p/å         -  ca. 57 x 52 mm.
Ta kontakt om det ønskes endringer i annonsen dere har nå.

Kontaktinformasjon for Lade menighet

Besøks- og leveringsadresse:
Harald Hårfagres gate 2
7041 Trondheim
og
Frostaveien 2 H
7043 Trondheim

Post- og fakturaadresse:
Lade menighet
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Org. nr. 976 998 170

Telefonnummer:
994 36 000