Menighetsbladet

Bakklandet, Lade og Lademoen menigheter samarbeider om å lage menighetsblad, nå kan du laste ned første blad for 2017 her!

Alle husstander i Bakklandet, Lade og Lademoen menigheter skal få menighetsbladet i posten tre ganger i året. Dersom du ønsker å lese det digitalt finner du laste det ned her. Har du noen innspill til menighetsbladet kan du sende en e-post til oss. Kom gjerne med stoff til bladet eller forslag til artikler eller annet innhold.

Menighetsbladet mangler annonsører. Ta kontakt dersom du ønsker å bli fast giver til menighetsbladet etter ønsker å annonsere i det.
Vi tilbyr fra 2016 disse annonseralternativene:
Liten annonse             - pris kr. 2500 p/å         -  ca. 57 x 24 mm.
Stor annonse              - pris kr. 5000 p/å         -  ca. 57 x 52 mm.
Ta kontakt om det ønskes endringer i annonsen dere har nå.
Menighetsbladet er fritatt for moms i henhold til Lov om merverdiavgift.