Kveldsprat om dine spørsmål

Velkommen til uformell kveldsprat om dine spørsmål i Lademoen kirke.

Velkommen til et samtalested om troen og livet.
Vi samles i Johanneskapellet i Lademoen kirke.
Hver samling innledes med et 10 minutters innlegg om et tem

Tema i høst er knyttet til reformasjonsjubileet:

  • Søndag 8.oktober kl. 18.00-19.30
    • Hva betyr utrykket " Nåden alene" Innledning ved Ola Erik Domaas 1.lektor NTNU
  • Søndag 5.november  kl. 18.00-19.30
    • Hva betyr utrykket " Kristus alene"Innleding ved Per Øverland
  • Søndag 26.november  kl. 18.00-19.30
    • Hva betyr utrykket "Skriften alene" Innledning ved Sven Tysdal

. Velkommen!

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Pos- og fakturaadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no