Kveldsprat i kirken -søndag 11.mars kl. 18.00 i Lademoen kirke

Velkommen til lesning og samtale over neste søndags bibeltekster

Bibelen er en spennende bok. I møte med bibletekstene dukker det stadig opp nye spørsmål og tanker. Opplegget er enkelt. Først starter vi med å lese kommende søndagens tekster sammen, deretter får alle komme frem sine spørsmål og tanker. Det hele avluttes med enkel lystenning og sang.

Velkommen til kvelder som gir fordypning og kanskje gir deg noen nye tanker om troen og livet.

Tidspunkt for de neste kveldene er:  8.april, 6. mai.  

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Pos- og fakturaadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no