Babysang på Bakklandet

Bakklandet og Lade menigheter samarbeider om å tilby babysang. Nå er datoene før våren 2017 satt!

Ta med et mykt pledd som barnet kan bruke på gulvet, lunsj og godt humør.
Turid Hestmo Grenvik leder samlingene. Hovedregelen er at vi arrangerer babysang på Lade i oddetallsuker og på Bakklandet i partallsuker. Vi følger skolekalenderen, så babysangen utgår i ferier.

Kirkelig Aktivitetssenter – Harald Hårfagres gate 2
19/1 ~ 2/2 ~ 16/2 ~  30/3 ~ 27/4 ~ 11/5 ~ 8/6

Bakklandet menighetssenter – Aasmund Vinjes gate 4
12/1 ~ 26/1 ~ 9/2 ~ 9/3 ~ 23/3 ~ 6/4 ~ 4/5 ~ 18/5 ~ 1/6

Ladesletta HVS – Lade allé 80
2/3 ~ 15/6

BMO – Aasmund Vinjes gate 2
20/4

Endringer kan komme, følg med på www.facebook.com/babysangen!

Velkommen til trivelige samlinger!

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Postadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no