Menighetsmøter om soknesammenslåing

Menighetsmøter i Bakke kirke 3. desember kl. 12.00 og i Lademoen kirke 10. desember kl. 12.00.

Vi inviterer til menighetsmøter med tema "soknesammenslåing"!
Møtene skal holdes 3. desember i Bakke kirke klokken 12.00 og 10. desember i Lademoen kirke klokken 12.00, altså etter gudstjenestene.

Nedenfor kan du laste ned et dokument en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de to menighetsrådene, sokneprestene og menighetsforvalter har jobbet med i prosessen om å utrede om soknesammenslåing kan være fornuftig. Dokumentet er også lagt ut i begge kirker slik at du kan hente det der.

Velkommen til menighetsmøte(r)!

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Pos- og fakturaadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no