Kirkekiddag og Kunst gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.10.2018 - kl.16.30

Til:18.10.2018 - kl.18.00

Sted:Lademoen kirke

Arrangør: