Høytidsgudstjeneste v Hilde Rosenkrantz

Praktisk informasjon

Fra:20.5.2018 - kl.11.00

Til:20.5.2018 - kl.12.00

Sted:Lade kirke

Arrangør: