Pilegrimsvandring 29. juli

Velkommen til pilegrimsvandring 29. juli mot Olavsvaka. Vandringen starter fra Lade kirke klokken 20.00.

Velkommen til pilegrimsvandring lørdag 29. juli på Olsok. Vandringen starter i Lade kirke klokken 20.00 og går videre til Lademoen kirke. Deretter går vi innom Bakke kirke og til Vår Frue kirke, før det hele ender med midnattsgudstjeneste under Olavsvaka. I hver kirke vil det være en kort liturgisk samling med tekstlesning, bønn og salmesang.

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Postadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no