Retreat i hverdagen 11.- 15. mars 2018!

FEM DAGER I MARS: Å møte Gud i stillheten, mens hverdagslivet går sin gang.

Velkommen til RETREAT i hverdagen i Trondheim 11.-15 mars. Retreat betyr " å trekke seg tilbake". Under retreatet fortsetter du med dine daglige gjøremål, men setter av en halv time til stillhet og meditasjon i løpet av dagen. Sammen med deg på stillhetens vei, får du en medvandrer som du møter til en halvtimes samtale hver dag. Vi starter og slutter retreatet med felles samlinger i Nidaros Pilegrimsgård. Alle kan delta. Målet for retreatet er å øve seg i å bli mere oppmerksom på Guds nærvæR i hverdagen. Påmelding og informasjon: Hilde Anette Løvenskiold Grüner tlf 90130939 eller epost halgruner@gmail.com og Hilde Rosenkrantz tlf 92685263 eller epost hr 544@kirken.no. Pris: kr. 350,- ( ved starten av retreaten) . PÅMELDING INNEN 5.MARS.

Kontaktinformasjon for Bakklandet og Lademoen menigheter

Besøks- og leveringsadresse:
Frostaveien 2H, Trondheim 7068

Åpningstider: 11.00-15.00.

Pos- og fakturaadresse:
Bakklandet menighet / Lademoen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Org.nr. Bakklandet 876 998 122

Org. nr. Lademoen 976 998 189

Felles sentralbord:
Tlf. 994 36 000.
Åpent mandag-fredag klokken 08.30-14.30*
*13.30 på tirsdager.

E-post:
post.bakklandet.trondheim@kirken.no
post.lademoen.trondheim@kirken.no