Dåp av store barn, ungdommer og voksne

Det kan være flere grunner til at du eller barna dine ikke ble døpt som små. Men ingen er for gammel til å bli døpt.

Ved dåp av store barn, ungdom og voksne tilbyr vi et lite kurs sånn at han/hun som skal døpes er trygg på hva han/hun døpes til og hva det innebærer.

Dåpsseremonien er litt annerledes enn ved små barns dåp, men innholdet er det samme:
Uansett alder tar Gud imot oss som sine barn!

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøks- og leveringsadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543

Post- og fakturaadresse:

Berg menighet / Strinda menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim