Familiegudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:1.11.2020 - kl.11.00

Til:1.11.2020 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

Familiegudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok til 4-åringene

Alle helgens dag: Jes 49,8–10 Jeg hjelper deg på frelsens dag; Åp 7,9–17 Den store hvite skaren; Matt 5,1–12 Saligprisningene

Prest Bergljot Svanholm. Offer til menighetens arbeid