Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:13.12.2020 - kl.17.00

Til:13.12.2020 - kl.18.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

Vi synger julen inn; Kantoriet deltar

Prest Trond Roland. Offer til menigehtens arbeid