Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:27.10.2019 - kl.11.00

Til:27.10.2019 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

Bots- og bønnedag: Mika 7,18–19; 2 Kor 13,5–8; Luk 15,11–32

Gudstjeneste ved prest Børre Rindal. Offer til menigheten.