Gudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:18.4.2021 - kl.11.00

Til:18.4.2021 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

3. søndag i påsketiden: (Esek 34,23–31 David – hyrde og fyrste; eller Apg 3,12–21 Livets opphavsmann; Hebr 13,20–21 Den store hyrden; Joh 10,1–10 Jeg er porten)

Samtalegudstjeneste med Emmaus-konfirmantene. De viser musikalen Den hjemkomne sønn.

Prest Bergljot Svanholm, kateket Torunn Karlsen, diakon Ingun Bøe. Offer til KFUM - KFUM