Hovedgudstjeneste

Praktisk informasjon

Fra:15.10.2017 - kl.11.00

Til:15.10.2017 - kl.12.00

Sted:Berg kirke

Arrangør:

Tema: Frelsen er ikke til salgs. Jes 55,1-3; Apg 8,4-24; Luk 20,45 - 21,4.
Dette er den tredje av fire gudstjenester med tema fra Reformasjonsjubileet.

Prest Børre Rindal

Offer til menigheten