Velkommen til misjonsfest på Moholt menighetshus søndag kl 18

Berg og Strinda menigheter, sammen med Normisjon Strinda, ønsker velkommen til fellesskapskveld med internasjonal utsikt

Søndag 15. oktober kl 18:

Andakt ved Børre Rindal 

Olav Dahle Svanholm – Gå og fortell! Hvordan Luthers reformasjon ga ny iver for misjon

Tormod Våge og Sverre Granheim - sang og musikk

Misjonsgave – Misjonsquiz – Bevertning

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøks- og leveringsadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543

Post- og fakturaadresse:

Berg menighet / Strinda menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim