Lyst på en tur etter gudstjenesten?

Noen søndager dette halvåret legges det til rette for å bli med på tur umiddelbart etter gudstjenesten.

Turen legges opp etter deltakernes ønsker. Vi drar etter gudstjenesten til en felles "base camp" med matpakkespising, fellesskap og eventuelt andre aktiviteter. Derfra kan de som ønsker det dra videre på en lengre tur.

I utgangspunktet legger vi det opp for såvel barn og barnefamilier som de som vil gå en lengre tur.

Si fra til Ingun Bøe (se nedenfor) hvis du er avhengig av skyss.

Slik er planen:

29. januar: Skistua (ski, akebrett)

5. mars: Rønningen (ski, akebrett)

2. april: Lade (fjæra)

7. mai: Estenstadmarka

11. juni: Bade/fisketur

Værforbehold! Alle muligheter for endringer må påregnes!

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøks- og leveringsadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543

Post- og fakturaadresse:

Berg menighet / Strinda menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim