Høstkurset er i gang i Berg

Filipperbrevet: Jesus-etterfølgelse i ydmykhet og enhet. Lars Olav Gjøra innleder.

Filipperbrevet har 4 kapitler; hver kveld tar for seg et kapittel. Vi møter det vakre, tankevekkende, nåderike og utfordrende.

«Gled dere alltid i Herren. Igjen vil jeg si: Gled dere. La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær!»

Lars Olav Gjøra er lærer på Gå Ut Senteret og bibellærer i Salem menighet. Han har mastergrad i både Det gamle og Det nye testamentet fra Menighetsfakultet. Han er kjent som en engasjert og kunnskapsrik formidler.
Sjekk gjerne Lars Olavs blogg: Bibelnerden.no

Onsdager 20.00 -21.30
18. oktober
25. oktober 
1. november 
8. november

Spørsmål eller du har lyst til å si at du får med deg dette:
Børre Rindal, kapellan Strinda og Berg menigheter, br473@kirken.no

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøks- og leveringsadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543

Post- og fakturaadresse:

Berg menighet / Strinda menighet,

Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim