"Førsteklasses" - verksted og kirkebok til skolestarterne 19./20. august i Berg

Når 6-åringen begynner på skolen er det et spennende tidsskille. Fra å være størst til å bli minst, fra barnehage til skole. Foreldrene ønsker det beste for barnet sitt. I kirken bidrar vi til å markere denne overgangen med lystenning, forbønn og høytid. Velkommen til deg som skal begynne i 1. klasse! Sett av datoene! Ta gjerne med en venn!

Lørdag 19. august – Skolestartverksted
16.00 – 18.30 er det Skolestartverksted i Berg kirke.
* Vi skal lage noe og pynte kirka med til neste dag
            (og så får du det med hjem etterpå).
* Du lærer to av sangene i Min Kirkebok 6 som vi opptrer med neste dag.
* Du blir mer kjent i kirka.
* Vi skal leke og spise sammen.
* … og så får du «lekse» til neste dag :) Ta med skolesekken!
(Foreldre må gjerne være tilstede hele tiden! Fint å komme sammen med venner og framtidige klassekamerater.)

Søndag 20. august – Skolestartgudstjeneste i Berg kirke
Min Kirkebok 6 deles ut til skolestarterneFamiliegudstjeneste med utdeling av Min Kirkebok 6!
Gudstjenesten starter kl 11.00 og varer en time. Foreldre får anledning til å tenne lys for sin førsteklassing knyttet til utdelinga av boka. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe/kirkesaft.

Som menighet ønsker vi at ”Min Kirkebok 6” skal være et praktisk hjelpemiddel. Her er Bibelfortellinger og historier om seksåringene Bo og Nora. Det står litt om påska og pinsa, og om det som skjer i kirken og gudstjenesten.  Her er også mange fine sanger.

Boka deles ut under gudstjenesten. Dersom det ikke passer for dere å komme i kirka denne helga, kan dere likevel få boka. Ta kontakt med menighetskontoret.

Invitasjonen er sendt i posten!  Last ned invitasjonsfolderen nederst på siden under Dokumenter.

Påmelding Førsteklasses i Berg kirke 19./20. august 2017

Deltar på
Voksen medhjelper? (Om det passer. Vi tar da kontakt etterpå.)
 
Bilder tatt under arrangementet, kan bli brukt på trykk eller nett. (Navn brukes ikke uten spesiell avtale!)
 

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøksadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543