Gudstjenester i sommer

Her er en oversikt over gudstjenestene sommeren 2017. Fellesgudstjenestene veksler mellom Strinda og Berg kirker.

Juni

11.6 kl 11:00   Gudstjeneste i Strinda v Trond Roland

18.6 kl 11:00   Felles gudstjeneste i Strinda kirke v Marianne Steinnes

25.6 kl 11:00   Felles gudstjeneste i Berg kirke v Oddvar Gudmestad

25.6 kl 18:00   Ordinasjonsgudstjeneste i Strinda for Ole Kristian Bratseth

Juli

2.7 kl 11:00     Felles gudstjeneste i Strinda kirke v Trond Roland

9.7 kl 11:00     Felles gudstjeneste i Berg kirke v Esbjørn Hummelgård

16.7 kl 11:00   Felles gudstjeneste i Strinda kirke v Bergljot Svanholm

23.7 kl 11:00   Felles gudstjeneste i Berg kirke v Bergljot Svanholm

30.7 kl 11:00   Felles gudstjeneste i Strinda kirke v Børre Rindal

August

6.8 kl 11:00     Felles gudstjeneste i Berg kirke v Børre Rindal

13.8 kl 11:00   Felles gudstjeneste i Strinda kirke v Trond Roland

20.8 kl 11:00   Familiegudstjeneste i Strinda kirke v Børre Rindal
                        Helt førsteklasses! Vi feirer barna som har begynt på skolen

27.8 kl 11:00   «Skaperverkets dag» Friluftsgudstjeneste v/ Bergljot Svanholm


Åpen kirke i Strinda fra kl 17.30. Alle onsdager hele året
Meditasjonsmusikk kl 18 -19 Gudstjeneste /tidebønn kl 19
(9.16. og 23. august Åpen kirke uten meditasjonsmusikk)

Kontaktinformasjon for Berg menighet

Besøksadresse 
Strinda og Berg kirkekontor:

Brøsetvegen 168, 7069 Trondheim

2. etasje

Mandag - torsdag 10.00 - 14.00

Sentralbord:  99 43 60 00

Besøksadresse
Berg kirke:

Kong Inges gate 49 A

Bank  Berg menighet
1503 81 70225

Org.nr.  986 257 543