Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok

Søndag 1. oktober kl. 11.00 er det familiegudstjeneste i Byåsen kirke, med utdeling av 4-årsbok. Byåsen kirkes barnehage medvirker sammen med prest Steinar Leirvik, kantor Anita Barlien og Vigdis Aakre.

Det er høst-kullet av fireåringene som er invitert til denne gudstjenesten, men alle 4-åringer som ikke har fått boken enda, er hjertelig velkomne!

Utdeling av 4-årsbok er en sterk og lang tradisjon i Den norske kirke. Mange av dagens foreldre husker selv sin egen 4-årsbok med stolthet og glede. Boka vi gir ut i Byåsen menighet er "Min egen kirkebok" av Dagny Holm.

Les mer om 4-årsbok i Byåsen kirke her.

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154