Søndag 4.3. er det årsmøte for Byåsen menighet

Alle er velkomne til å høre mer om menighetens vidstrakte arbeid og litt om det som skjer fremover! Årsmøte avholdes under kirkekaffen. Årsmelding og innkalling finner dere nederst på siden.

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154