Oppstartsgudstjeneste og "Løp for Liberia"

Søndag 27. august kl. 11 starter vi semesteret med familiegudstjeneste og diakoniløp. Byåsen familiekor deltar, samt frivillige medarbeidere og stab.

Vi ønsker oss svettelukt på kirkebakken, og vi vil at flest mulig stiller på oppstartgudstjeneste med joggesko og tøy som tåler en løpetur for en god sak! "Løp for Liberia".

Etter gudstjenesten blir det solidaritetsløp til inntekt for vårt nye misjonsprosjekt i Liberia. Prosjektet arbeider for å gi mennesker rent vann, bedre helse, bedre skolegang og meningsfylt arbeid. Vi har en kort runde på 300 meter og en litt lengre runde på ca 1 km. Alle er velkommen til å delta, også hvis en ikke har skaffet seg sponsor. Deltager gjør avtale med 1 eller flere sponsorer som betaler pr. kilometer/eller runde som gjennomføres, eventuelt opp til et maks. beløp.

Spring eller spons - ta med deg noen nye på gudstjeneste - og ufordre venner, naboer og familie til å støtte det viktige arbeidet i Liberia.

Sammen kan vi forandre verden!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154