Utendørs gudstjeneste ved Lianvatnet

Velkommen til en vårlig gudstjeneste for hele familiet med feiring av Skaperverkets dag ved Lianvatnet søndag 11.juni kl.11.00.

Familiegudstjenesten er utviklet i samarbeid med KFKUF-KFUM Byåsen speiderne og Barne- og familierådet (BFR) i menigheten. Det blir dåp, fortelling, nattverd og bønnevandring, og etterpå er det kirkekaffe.

Medvirkende er medlemmer fra speideren, BFR, Ludvig Aasen, Gunn Mogseth Skrove, og Anne Talsnes Flatmo, og Per Olaf Green spiller trekkspill.

Ta med deg det du vil sitte på. Vi oppfordrer til å gå, sykle eller ta trikken til Lian.

Ved behov for skyss, ta kontakt med diakon Anne Talsnes Flatmo.

Velkommen!

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Selsbakklia 7, 7027 Trondheim

tlf. 994 36 000

Post- og fakturaadresse:

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154