Har du lyst til å bli ungdomsleder?

Et innholdsrikt år er over for konfirmantene våre. Nok en gang har vi fått bekreftet at det finnes utrolig mye flott ungdom på Byåsen! Vi ønsker å satse på unge ledere og har lang erfaring med ledertrening. Kanskje er vårt ungdomslederkurs noe for deg eller noen du kjenner?

Hva er ungdomslederkurs?

Vi tilbyr lederkurs for ungdom året etter konfirmasjon. Kurset har som mål å utdanne og utruste fremtidens ledere. Dette gjør vi gjennom undervisning, praktiske øvelser, teambuilding og praksis i menighetene. Deltakerne får reise på en egen leir, hvor de blir kjent med andre ungdom fra menighetene på Byåsen. Kurset går over fem kvelder og to helger i løpet av vinteren 2017/18. I tillegg får deltakerne mulighet til å prøve seg som ledere på ulike arrangementer i menighetene. Kurset avslutter med at vi arrangerer vår egen gudstjeneste, hvor alle får utdelt kursbevis av prosten.

Praksis som leder

Det er populært å være med som leder på «Lys Våken», et overnattingsarrangement for 6. trinn. Etter at årets kursdeltakere hadde vært ledere i et døgn i kirka, var det ingen tvil om at mange vokser mye på erfaringene de får i løpet av kurset! Det gjør godt for en lederspire å erfare at når man evner å ta ansvar, blir man direkte belønnet med tillit og hengivenhet fra de barna man leder.

Utvikle deg selv

Det er alltid mye latter og glede, engasjement og gode samtaler når kursdeltakerne er samlet. Her er det rom for å stille spørsmål, tenke høyt rundt tro og tvil og dele erfaringer man gjør i løpet av året. I tillegg har vi mange morsomme aktiviteter, særlig på leir!

Påmelding

Vi ønsker å ha med deg som har lyst til å utvikle deg som leder, og som vil bidra til at barn og ungdom får gode møter med kirka i årene som kommer. Ta kontakt med prest Silje Kristin Meisal for Ilen/Sverresborg menigheter eller Camilla Winsnes for Byåsen menighet dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på.

 

«Kurset åpner muligheten for å bli kjent med flotte folk og få minneverdige opplevelser. Sykt givende arbeid, hvor du koser deg med andre samtidig». Silje Helen Sæther, 15 år

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøksadresse: Selsbakklia 7, 7027 Trondheim tlf. 994 36 000

Fakturaadresse: Byåsen menighet, c/o Kfit, Pb. 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154