Konfirmasjon 12. august

Vel møtt til konfirmasjonsgudstjeneste lørdag 12. august kl 11.00 i Byåsen kirke.

Siste gruppe av årests konfirmantkull konfirmeres i Byåsen kirke førstkommende lørdag. Vi får feire 12 flotte ungdommer og får be om Guds velsignelse over deres liv.

Alle er velkommen til gudstjeneste!
Spesielt varmt velkommen til familie og venner av konfirmantene.

Praktisk:
Det er ingen begrensninger for antall gjester i kirka. Alle er hjertelig velkommen.
Parkering v/Hallset skole og Selsbakk skole.Søndag 13. august:
Gudstjeneste kl 11.00 v/Ludvig Aasen

Kontaktinformasjon for Byåsen menighet

Besøksadresse: Selsbakklia 7, 7027 Trondheim tlf. 994 36 000

Fakturaadresse: Byåsen menighet, c/o Kfit, Pb. 2300 Sluppen 7004 Trondheim

Bankkontonr. gaver: DNB 1503 81 70276 Org.nr. 976998154