Konfirmasjon

Ordet konfirmasjon kommer av det latinske verbet confirmare, som betyr å styrke, bekrefte, stadfeste eller «å gjøre sterk». 

Konfirmasjon er en gammel tradisjon for å markere overgangen fra barn til voksen. Den norske kirkes ordning for konfirmasjon er i dag en forbønnshandling med bekreftelse av Guds løfter ved dåpen. Å være døpt er en forutsetning for å delta i selve konfirmasjonsgudstjenesten, men alle kan delta i konfirmasjonstiden i Den norske kirke. Konfirmasjon og dåp henger sammen. Derfor blir mange unge døpt i løpet av konfirmasjonstiden.

                                                                                                                                                                                                        Datoene for 2019 er følgende: Leinstrand 19.mai, Byneset 25. og 26.mai. Her plasseres konfirmantene i utgangspunktet alfabetisk etter etternavn. A og B osv lørdag, Å søndag. Vel møtt til infomøte 6.juni kl 1800 i Byneset kirke!                                                                                                                                                                             https://secure2.mylabora.com/Konfirmantskjema?oid=816a97e7-92aa-4e91-855e-99644725cc7b&fid=e65dc827-f492-4367-954a-e51e399f7358

Sitat

Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere.

Matt. 7,7

Tid for refleksjon og opplevelse

Konfirmasjonstiden er en tid for refleksjon og opplevelse. I løpet av konfirmasjonstiden får ungdommene vite mer om seg selv, kristendommen og Gud - og om hva troen kan bety i hverdagen.

Les mer

Artikkelsnarveger