Givertjeneste

I anledning ungdomskorets jubileum ønsker vi å gjenoppfriske givertjenesten. Vi håper du vil være med å støtte. Pengene vil bl.a. gå til lønning av dirigent og øvrige utgifter i forbindelse med barne- og ungdomsarbeidet. Følg lenken for mer info.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000