Givertjeneste

I anledning ungdomskorets jubileum ønsker vi å gjenoppfriske givertjenesten. Vi håper du vil være med å støtte. Pengene vil bl.a. gå til lønning av dirigent og øvrige utgifter i forbindelse med barne- og ungdomsarbeidet. Følg lenken for mer info.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Postadresse: Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 90715688 / 994 36 000