Avskjedsgudstjeneste for sokneprest Hilde-Anette

Ved gudstjenesten søndag 20.mai kl 11.00 tar vi avskjed med soknepresten vår gjennom 21. år. Hilde-Anette begynner som prostiprest etter sommeren. Det betyr at hun fremdeles kommer til å være på kirkekontoret på Heimdal, men at hun bare en sjelden gang kommer til å forrette gudstjeneste i Heimdal kirke. Kom på søndag, og gi henne en minnerik avslutning i Heimdal menighet.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000