Innsettelse av ny kapellan og sokneprest

Ved gudstjenesten 27. august kl 11.00 blir det innsettelse av to nye prester i Heimdal menighet. Ole Kristian Bratseth er ny kapellan og Dagfinn Bjerkestrand ny sokneprest. Vi gjør oppmerksom på at dato kunngjort i menighetsbladet er feil.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000