Innsettelse av ny kapellan og sokneprest

Ved gudstjenesten 27. august kl 11.00 blir det innsettelse av to nye prester i Heimdal menighet. Ole Kristian Bratseth er ny kapellan og Dagfinn Bjerkestrand ny sokneprest. Vi gjør oppmerksom på at dato kunngjort i menighetsbladet er feil.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Postadresse: Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 90715688 / 994 36 000