Søndagsskolen

Søndagsskolen trenger flere frivillige. Har du mulighet til å gi av din tid 2 søndager i året? Er det mange som drar lasset, blir dette en liten innsats for å gi barna  et godt tilbud i Heimdal kirke. Søndagsskolen møtes i gudstjenestetiden. Vi hører gjerne fra akkurat DEG.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000