Hovedlotteriet - gaver og trekningsliste

Heimdal menighet har gode bidragsytere til gevinster på Julemessas hovedlotteri. Vi takker hjertelig for den gode støtten som gjennom det gis til menighetens arbeid.

Takk for:

”Blå dame” i keramikk til verdi 3000 kr. fra kunstner Ingun Dalin

Gavekort på 1500 kr fra Heimdal gull A/S.

Fotografering til verdi 1200 kr. hos fotograf Langø

Gavekort på 500 kr. fra Heimdal mote.

 

Vinnere av hovedlotteriet 2016 er:

Tur med Hurtigruta, 3000 kr. –Løvli Røstum, lodd nr. 683.

”Blå dame” i keramikk, 3000 kr. – R. og L. Mastad, lodd nr. 1290

Gavekort Heimdal gull A/S, 1500 kr. – K. og A. Sugustad, lodd nr. 2343

Fotografering hos Langø, 1200 kr. – Fam. Skjøtskift, lodd nr, 2297

Gavekort Heimdal mote, 500 kr. –  R. og L. Mastad, lodd nr. 1295.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000