13-99

13-99 = Kirken på City Syd og er et samtaletilbud for mennesker i alle aldre. Livet kan by på både store og små utfordringer, og noen ganger kan det være godt å ha andre å snakke med. Du møter oss torsdager kl. 10.30-13.30 på bord 57 på Egon, City Syd. Vi er ansatte i Den norske kirke med fagkompetanse innen sjelesorg og samtaler, og vi er her for deg! Det er du som bestemmer tema for samtalen. Vi har taushetsplikt.

Se gjerne under Diakoni og omsorg for å få vite mer om samtaletilbud i Heimdal menighet.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Postadresse: Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 90715688 / 994 36 000