Lederkurs for ungdom

Hvert år har vi lederkurs for ungdom i prostiet. Kurset består av 3 kurskvelder, tur og praktisk utøvelse av lederskap. Dette er en gylden mulighet til å lære mer om lederskap, og bli kjent med ungdom fra andre menigheter i tillegg.

Kontaktinformasjon for Heimdal menighet

Besøks- og leveringsadresse:

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal

Post- og fakturaadresse:

Heimdal menighet,
Kirkelig fellesråd i Trondheim,
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

E-post: post.heimdal.trondheim@kirken.no

Org. nr. 976 998 278

Tlf: 415 15 860 / 994 36 000